Guide til billig billeje

Vores ambition er at hjælpe dig med at finde de bedste priser på online biludlejning.
Når du reserverer en lejebil online, vil du ofte opnå langt billigere priser end hvis du bookede billeje direkte ved udlejningsselskaberne.

Søg emner og artikler

Biludlejning i Spanien - forsikringsbetingelser ved billeje

I Spanien er det ofte meget billigt at leje bil. Konkurrencen blandt billeje-selskaberne gør at der er rift om kunderne. Langt hen af vejen er den hårde konkurrence til billeje-kundernes fordel i Spanien.

Klik og sammenlign online priser på biludlejning i Spanien

Der findes dog visse kutymer i Spanien (dog ikke hos alle selskaber), som stiller billeje-kunder lidt anderledes i kontraktmæssig henseende end andre steder i Europa.

Aflevering af bil med tom tank i Spanien
Normalt skal man fylde brændstoftanken på sin udlejningsbil inden man afleverer den tilbage til biludlejningsselskabet. Sådan er det ikke nødvendigvis ved billeje i Spanien.

Billeje-selskaber som Sol-Mar, Goldcar Europe og Centauro, som alle er meget store i Spanien, har i deres betingelser ofte at udlejningsbilen skal afleveres med så lidt brændstof som muligt. Oversat til spansk logik betyder det at biludlejningsselskabet selv fylder op og mere vigtigt:

 • At kunden under alle omstændigheder får en tillægsregning på én tank brændstof.

  eller 
   
 • At kunden alternativt får en regning på såkaldt fuel service
   

Det fordyrer ikke prisen væsentligt, hvis man får en regning på en tankfuld brændstof  (idet man jo alligevel skulle betale for en optankning), men hvis man er ikke er opmærksom på denne lidt usædvanlige betingelse hos visse spanske selskaber, kan det naturligvis koste en ekstra tank benzin eller diesel - særligt hvis man ikke påtænker at benytte bilen ret meget.

Vi har endvidere observeret at enkelte selskaber også har brændstofbetingelser, hvor man skal modtage/aflevere udlejningsbilen med halv fuld tank. Dette gælder ofte hos Marbesol Car Rental i Spanien.

Snyd med gebyrer ved billeje i Spanien - klager og dårlige oplevelser med blandt andet Goldcar
Udlejningsselskabet Goldcar (grønt logo) er vokset meget hurtigt i Spanien ved at tilbyde lave lejepriser på Spanien billeje, men pas på !!

Dette selskab har per primo 2015 en sælsom gebyrpolitik, som indebærer at kunden betaler ekstra uanset om der fyldes op af kunden eller ej. Man har med andre ord påtvunget billeje-kunden et betydeligt gebyr for at afregne brændstof. Gebyret afhænger af bilstørrelse. 

Generelt set må man desværre sige at der 'fidles' en del med gebyrer på billeje i Spanien. Især Goldcar er slem, men også andre selskaber har taget ved lære. De mange tiltag udi at snyde intet-anende kunder er meget svære at komme til livs.

Klager over de værste selskaber hober sig hvert år op efter sommerferien (og der refunderes hvert år mange penge). Derfor søger vi her på www.guide-billig-billeje.dk med navns nævnelse at gøre opmærksom på de største syndere.

Af og til kan prisen dog være så lav på en Spanien billeje hos et lavprisselskab med aggressiv gebyrpolitik at det alligevel er billigst (inklusiv gebyr), men som regel forholder det sig dog sådan at den næstbilligste eller tredjebilligste leverandør efter eksempelvis Goldcar, er ligeså billig eller tilnærmelsesvist lige så billig som Goldcar - og som regel forbundet med megen mindre potentiel ærgelse.  

Ubegrænset selvrisiko på ruder, dæk, undervogn og nøgletab
En anden finurlighed ved billeje i Spanien er, at der hos visse selskaber ikke altid er dækning i forsikringen for følgende:

 • Glasskader (kendes også fra danske forsikringsselskaber) - typisk indbrudsskader eller stenslag. Ved reelle uheld dækker kaskoforsikringen.
 • Dæk - opskæring af dæk (hærværk) eller punkteringer
 • Undervogn - skader på undervogn som følge af kørsel over sten eller lignende
 • Mistet nøgle - det sker oftere end man tror at en nøgle går tabt. En omkodning er en bekostelig affære.
 • Forkert påfyldning af brændstof. Hælder man benzin i en dieselbil eller omvendt er der fare for motoren. Start aldrig bilen, hvis du har fyldt forkert brændstof på.

Ved billeje i Spanien kan bilens forsikringsbetingelser fint være beskrevet som værende uden selvrisiko (eller på engelsk No Excess) og stadig have ubegrænset selvrisiko på ovenstående områder.

Vurdering af forsikringsbetingelser ved billeje i Spanien
En undervognsskade er sjælden, men kan til gengæld blive dyr. Glasskader er mere normale om end heller ikke noget man bør frygte. Tab af nøgle er som regel ens egen skyld, og dækkene sker der sjældent noget med, med mindre man er uvenner med nogen. Er man normalt påpasselig er det fakstisk svært at hælde forkert brændstof i tanken - hvis man overhovedet får brug for at tanke op.

Det springende punkt er den ubegrænsede selvrisiko på de fire områder, som man må gøre op med sig selv, om man vil betale for at eliminere. Selve bilen er allerede kasko- og ansvarsforsikret til en angivet begrænset selvrisiko (på engelsk: excess), som i øvrigt ofte er meget lav eller ligefrem nul i Spanien.

Man kan så godt som altid købe en tillægs-forsikring ved skranken hos billeje-selskabet i Spanien, som typisk koster et fast beløb for eksempelvis op til 6 eller 7 dage og derefter et mindre beløb per dag. For de første 6 dage kan den lokale selvriskoforsikring eksempelvis koste 24 euro (minimumspris) plus 3 euro for hver efterfølgende dag. 

Vi har også set forsikring af glas/dæk/lygteglas (uden dækning for nøgletab/omkodning, forkert påfyldning af brændstof endsige undervognsskader) til op til 8 euro per dag ved billeje i Spanien.

Selvrisiko-forsikring ved online-billeje - tilbydes altid ved booking
Booker man bil online på Cartrawler-søgemaskinen på Guide-Billig-Billeje.dk vil man altid blive tilbudt selvrisikoforsikring i forbindelse med booking.

Der sker løbende små-ændringer i forsikringsbetingelserne for denne selvrisikoforsikring (tilvalgs-forsikring - udlejningsbilen er fuldt lovligt forsikret uden). Man bør principielt set altid læse policen for at se om man er dækket, som forventet. Det er eksempelvis fra og med 2014 ikke længere muligt at få dækning for forkert påfyldning af brændstof og nøgletab hos Allianz, men denne dækning findes stadig hos AXA.

På Guide-Billig-Billeje.dk er det selskabet Allianz eller AXA, som står som forsikringsudbyder af selvriskoforsikring. Allianz er moderselskab for Mondial Assistance. Både AXA og Mondial udbyder den valgfrie selvrisikoforsikring. Samarbejdet med Cartrawler betyder at aflyser man som kunde sin booking, bliver en eventuelt tilvalgt selvrisikoforsikring også automatisk aflyst. 

For kunder bosat i Danmark er følgende eventualiteter dækket: lygteglas-skader, andre glas/rude-skader, dækskader herunder punktering og undervognsskader, og op til angivne beløb på tab af nøgle og  forkert påfyldning af brændstof. Dækningen rækker op til 3000 euro ifølge henholdsvis Allianz og AXA policen for danske statsborgere (med folkeregister-adresse i Danmark).

Er der en selvrisiko på udlejningsbilens standardforsikring på skade og tyveri, dækkes denne også med op til 3000 euro (omregnet ca. 22.500 danske kroner).

Specielt omkring Allianz forsikring af lejebil (selvrisikoforsikring)
Man skal dog være opmærksom på at de første 900 kroner ved parkeringssskader ikke dækkes af selvrisiko-forsikringen, der tegnes ved Allianz. Der er desuden følgende beløbsgrænser for dækning på Allianz selvriskoforsikring (per marts 2014):

- max dækning for lejebilens tag (tagskader) er 4400 kroner
- max dækning for glas-skader (vinduer, forrude, soltags-glas) er 7000 kroner
- max dækning for undervognsskader er 3700 kroner
- max dækning for dækskader er 1100 kroner for et nyt dæk og 350 kr for en punktering (lapning er billigt med moderne slangeløse dæk) 

Ydermere vil indbo dvs. personlige ejendele i udlejningsbilen ikke være dækket, men her vil en normal rejseforsikring, som de fleste har, ofte kunne dække.

Prisen er 6,50 euro per dag - svarende til ca. 55 danske kroner, hvilket som regel er billigere og/eller med bedre dækning, end hvad man får tilbudt ved skranken hos billeje-selskaber i lufthavnen.

Får man som dansker en skade, er det Falck i Danmark, som håndterer skadesbehandlingen for Allianz. Bemærk at dette er en klar fordel, idet skadesbehandlingen kan foregå på dansk.

Specielt omkring AXA selvrisikoforsikring ved booking af lejebil (tilbydes per 2015 ved Spanien billeje)
- max dækning for tag (tagskader på lejebil) er 4465 kroner
- max dækning for glas-skader og rude-skader (inklusiv soltag) er 6000 kroner
- max AXA dækning for undervognsskader er 3750 kroner
- max dækning for dækskader er 750 kroner for et nyt dæk og 375 kr for en punktering (bemærk at lapning ofte er meget billigt med moderne slangeløse dæk) 
- max dækning af fejltankning er 2250 kroner
- max dækning af reservenøgle/omkodning er 4100 kroner
- personlige ejendele dækkes under visse betingelser med op til 1115 kroner per stk. (max 2250 kroner per skadesanmeldelse)

Sådan forløber en skadesanmeldelse på udlejningsbil
Ved en skade på udlejningsbilen uden for billeje-selskabets forsikringsdækning (dvs. under kundens selvrisiko), bliver man som udgangspunkt opkrævet beløbet fra det depositum, der blev 'blokeret' på kreditkortet inden udlevering af bilen på destinationen.

Derefter kontakter man - typisk ved hjemkomst - Allianz/Falck eller AXA skadeshåndtering på den email eller telefonnummer, der er angivet i den ved booking (med tegning af selvrisikoforsikring online) per mail tilsendte police. Falck giver instruktioner om, hvad man skal foretage sig og hvilke dokumenter, der skal indsendes.

Er uheldet ude, er det i sagens natur en god ide at samle så megen dokumentation som muligt på forhånd - og eventuelt også tage billeder af eventuelle skader, om muligt.

Falck skadeshåndtering har med andre ord brug for en kopi af faktura (gerne scan på email) fra udlejningsselskabet på den opkrævede selvrisiko hos kunden.  

Vurdering af maximumsdækning på selvrisikoforsikring hos Allianz og AXA
Ovenstående beløbsgrænser er ikke nødvendigvis ublu maksimumsdækninger, men er man ude for et omfattende hærværk eller er specielt uheldig med en undervognsskade, vil dækningen, specielt for dyrere biler, ikke være fyldestgørende til at dække omkostningerne til udbedring af skaderne.

Vi arbejder løbende på Guide-Billig-Billeje.dk redaktionen på at finde en anden mulighed for at tegne en anden (og bedre) selvrisiko-forsikring. AXA selvriskoforsikring på lejebil er på nogen områder bedre end Allianz og ofte billigere.

Bemærk dog at maksimumsdækningen kun omfatter den tilvalgte selvrisiko-forsikring. Udlejningsbilen har fra udlejningsselskabets side altid en kaskoforsikring, som dækker for skader (trafikuheld) og tyveri. Det er i forhold til kaskoforsikringens selvrisko (angivet under et billeje-tilbuds prisdetaljer) samt i forhold de føromtalte undtagelser fra standarddækning (undervogn, ruder/glas, dæk og tab af nøgle samt forkert påfyldning af brændstof) at selvrisiko-forsikringen ofte viser sig at være eneste dækningsmulighed. 

Har man planlagt en længere ferie på over 2-3 uger, kan selvrisikoforsikring blive nok så dyr, idet præmien beregnes per leje-dag. Kontakt os gerne direkte for et bedre tilbud ved lejer over ca. 15 dage - se kontaktside.

Tab af nøgle og påfyldning af forkert brændstof - forsikringsdækning
Der er per maj 2015 ikke mulighed via Allianz selvriskoforsikring, som tilbydes ved booking på Cartrawler, at tegne forsikring mod forkert påfyldning af brændstof og/eller tab af nøgle. Her er AXA dækningen bedre omend ikke nædvendigvis 100% dækkende, hvis man virkelig ødelægger en motor - så husk ALDRIG at starte en bil med forkert brændstof i tanken.

Man kan se Allianz policen eller AXA policen (selvriskoforsikring) ved booking af bil. Selvrisiko-forsikringen tilbydes altid på www.guide-billig-billeje.dk.

Ekstra betaling for kørsel i andre lande end Spanien
Ved billeje i Spanien kan man i lighed med andre lande i Europa komme ud for, at der er begrænsning på at udføre udlejningsbilen til andre lande. Som regel tillades Frankrig og Andorra dog i en spansk udlejningsbil (men ikke altid).

De spanske biludlejningsselskaber tager sig ofte betalt for fornøjelsen med eksempelvis et beløb på 5-10 euro per dag (men ikke altid), måske op til et maksimalt samlet beløb på 40-70 euro. Denne betaling aftales ved udlevering af udlejningsbilen i Spanien og er naturligvis en fordel at vide ved prissammenligninger mellem billeje-selskaber, før man booker.

Alle disse lidt usædvanlige betingelser hos mange billeje-selskaber i Spanien, hvoraf nogen lignende betingelser dog også findes i andre lande, kan som regel ses i højere eller lavere detaljeringsgrad i ‘Rate Details’ eller på dansk: ‘Pris detaljer’ som beskriver betingelser for leje af den givne udlejningsbil. Er der intet usædvanligt nævnt, kan man i langt de fleste tilfælde gå ud fra, at kontrakten på den spanske udlejningsbil, som udleveres ved skranken i lufthavnen, er som billeje-kontrakter i de fleste andre lande i Europa.

Søg billig lejebil i Spanien


Biludlejning i Spanien - forsikringsbetingelser ved billeje
Artikel: Biludlejning i Spanien - forsikringsbetingelser ved billeje
Artikel senest revideret: tirsdag, juni 23 2015
Emner: , , , , , , ,

Send os feedback eller forslag om denne artikel

Send kommentar