MinBilDinBil delebiler i Danmark solgt til hollandske Snappcar

I Danmark har to delebil-firmaer en dominerende stilling.

GoMore er måske det mest kendte private dele-billeje-selskab, men i udbredelse kommer de private delebiler fra MinBilDinBil formodentlig ikke så langt bagefter.

Ny hollandsk ejer af MinBilDinBil delebiler i Danmark
MinBilDinBil bliver nu omdøbt til Snappcar - som det nye moderselskab fra Holland hedder.

Se aktuelle priser hos SnappCar Danmark.

Snappcar i Holland opgiver ifølge Dutchnews.nl at have 12500 private biler tilmeldt. Til sammenligning opgiver MinBilDinBil at have 1500 tilmeldte private delebiler. Om tallene er reelle er svært at vurdere, men tæller man op i en tilfældig større by i Danmark på de danske delebils-firmaers respektive hjemmesider, tyder det på at man måske har en vis margen inkluderet.

Uanset hvordan man vender og drejer sagen, er delebiler kommet for at blive, og selv om der af og til bliver tilbudt umanerligt dyre private delebiler til leje (på dagsbasis) og hertil ofte også ganske gamle private biler (som alt andet lige går mere i stykker) hos de forskellige delebil-selskaber i Danmark, er der også rigtig gode tilbud iblandt.

Delebiler fordele - og ulemper som forretningsmodel
Fordelen ved delebiler er at den private ejer af en funktionsdygtig bil kan supplere sin indtægt ved at leje sin bil ud til andre private via en landsdækkende service (hjemmeside).

Hjemmesiden for delebiler har sin berettigelse som et forum til at sætte lejere og udlejere af delebiler i forbindelse med hinanden. Hertil kommer at 'delebils-datingfirmaet' oplyser om regler for både lejer og udlejer samt sørger for en forsikring af udlejningsbilerne (når de lejes ud); en forsikring af bilen til lejebrug, som den private udlejer normalt ikke selv kan forhandle til en rimelig pris.

Dertil kommer at delebilsfirmaer forsøger at dyrke en vurderings-kultur, som mange kender fra Airbnb korttidsudlejning af private ferieboliger/-lejligheder, Uber-taxi'er osv. Både lejer og udlejer får med andre ord karakterer og kommentarer - med hvad det indebærer af ærlige vurderinger og naturligvis også det stik modsatte.

For denne service opkræver delebils-hjemmesiden (billeje/delebil-brandet) en vis procentdel af lejen, og i de fleste tilfælde foreskrives der at kunderne foretager direkte betaling til delebils-firmaet (hjemmesiden), som herefter hver måned udbetaler, hvad de enkelte bilejere/biludlejere måtte have til gode.

Modellen giver således ret hurtigt delebils-hjemmesiden et positivt cashflow, når der lejes biler ud - en ikke ubetydelig fordel i forhold til mange andre forretningsmodeller - herunder normal biludlejning, hvor man starter med at købe aktiver (biler) før man kan sælge tjenesteydelser som billeje.

Ulempen for de private delebils-ejere er naturligvis at hvis delebils-hjemmesiden ikke tjener nok penge til driften og ikke mindst markedsføring og løn til ansatte, vil fristelsen til at 'låne' af lejeindtægterne, som tilhører de private ejere af delebiler, være høj.

Billeje på dele-ordning - 250.000 biler i Europa i 2018, siger SnapCar
Den fremstormende hollandske virksomhed vil have 250.000 biler kørende i store byområder i Europa i 2018 (Nordvest-europa), forlyder det.

Foreløbig er Danmark blandt de første skridt i dén retning.

Bag finansieringen af overtagelsen står den danske investeringsfond Founders, som på forhånd har investeret i SnappCar. Bag SnappCar står udover grundlægger Victor van Tol også en betydeligt tilførsel af midler via crowdfunding og desuden penge fra den såkaldt etiske investeringsfond PYMWYMIC.


MinBilDinBil delebiler i Danmark solgt til hollandske Snappcar
Artikel: MinBilDinBil delebiler i Danmark solgt til hollandske Snappcar

Emner: , , , , ,

Send os feedback eller forslag om denne artikel

Send kommentar