Miljøzoner Italien - vær meget opmærksom på ZTL miljøzoner (Zona Traffico Limitato) i italienske byer

Det kan blive en overordentlig dyr affære ikke at have styr på reglerne for kørsel i midtbyen, i rigtig mange af Italiens mest populære byer.

Der er de seneste år indført indkørselsrestriktioner eller direkte forbud mod kørsel i mange turistområder i flere og flere byer.

ZTL sign Italy

Italien miljøzoner - forbud mod kørsel i bycentrum uden tilladelse
ZTL (eller Zona a Traffico Limitato på italiensk) er miljøzoner, oftest i de gamle bydele og historiske kvarterer, hvor det kun er tilladt for lokale beboere at køre bil.

Det er absolut forbudt at køre ind i disse zoner uden tilladelse og det sker rigtig ofte for turister, der enten selv tager turen i egen bil eller lejer en bil i Italien.

Få kendskab til ZTL miljøzoner i Italien - undgå bøder med posten
Det er ganske nyttig viden at kende til ZTL skiltningen, uanset destinationen i Italien.

Overtræder man forbuddet ved at køre ind i en ZTL miljøzone i Italien, er man garanteret en bøde med posten. Der bliver nemlig taget et billede af nummerpladen, sammenlignet med et register om hvorvidt man har tilladelse til at køre ind eller ej og hvis det sidste er tilfældet, dumper der altså et bødeforlæg ind af brevsprækken, lige meget hvor i verden man har bopæl - og det er uden på noget tidspunkt at have været i kontakt med en politibetjent. Derved ryger også muligheden for at tale sig ud af det.

ZTL miljøzonerne er indført for at begrænse eller helt stoppe mængden af trafik i bykerner i Italien, med oftest alt for små veje og alt for få parkeringsmuligheder, i en lang række italienske byer som Firenze, Milano og Venedig (listen af byer er meget længere).

Reglerne for ZTL miljøzoner forskellige i Italien
Reglerne for miljøzoner i Italien kan være forskellige fra by til by.

Som oftest er der indkørselsforbud uden særlig tilladelse mellem kl. 8 og 18 og områderne er markeret med særlig skiltning, der fortæller, at man er på vej ind i en miljøzone.

Byer i Italien med ZTL zoner
Se oversigt over byer i Italien med ZTL zoner (siden er på italiensk, men listen står til højre på hjemmesiden)

Oversigt over regler for miljøzoner i Italien - ZTL

 • Forbud eller restriktioner ved indkørsel til bykerner i mange byer.
 • Områder med kørselsforbud er markeret med skilte med teksten Zona Traffico Limitato - ZTL.
 • I de fleste byer gælder begrænsningerne mellem kl 08.00 og 18.00, men det kan være forskelligt fra by til by. Det er de lokale myndigheder, som administrerer miljøzonerne.
 • Man kan ikke købe sig til en tilladelse. Der er kun adgang for beboere eller personer med særligt ærinde.
 • Man skal holde godt øje med skiltningen. Kører man ind i en miljøzone, bliver nummerpladen affotograferet automatisk. Bøde bliver tilsendt hvis ikke man er registreret med tilladelse til kørsel i miljøzonen.
 • Turister opdager det måske først en rum tid efter hjemkomst og uheldigvis betyder det, at man kan have fået flere bøder uden at vide det, efter gentagne overtrædelser. Man bliver ikke stoppet af politiet.
 • Skal man til hotel i en ZTL miljøzone, må man ikke bare køre dertil og læsse af. Spørg hotellet på forhånd, om de kan være behjælpelige med at kontakte kommunen for tilladelse inden ankomst. Det samme gælder køretøjer med handicapskilt.
 • Hold godt øje med skiltningen Zona Traffico Limitato - ZTL. Den kan pludselig forekomme et stykke inde på en ensrettet gadestrækning, uden mulighed for at vende om.

Du har selv ansvaret for at forstå trafikskiltningen i Italien og andre lande

Sådan læser man et Zona Traffico Limitato - ZTL skilt i Italien

 • Under teksten Zona Traffico Limitato er der en stor rød cirkel.
 • Der er sandsynligvis også angivelse af maks. hastighed.
 • Under den røde cirkel er angivet tidsrummet for hvornår forbuddet er gældende, for eksempel fra kl. 08.00 - 20.00.
 • Skiltningen slutter med information om, at man skal have tilladelse til at køre ind i miljøzonen.

Alle turister bærer selv ansvaret for at kende det besøgte lands trafikregler og i Italien skal man ikke forvente andet sprog på skiltningen end Italiensk.

Årsag til indførelse af Italiens miljøzoner (ZTL)
ZTL er ikke sat i værk for at genere hverken turister eller lokale. Grunden til, at mange kommuner i Italien har indført disse ’beskyttede’ områder er fordi:

 • Italiens byer er meget gamle. De fleste af dem kan prale af at have værdifulde, historiske bygningsværker, som kan tage kraftig skade af vedvarende trafik.
 • Gaderne i mange italienske byer er meget smalle og forurening er ikke let at komme af med i labyrinterne af snævre veje. Det har stor betydning for de lokale der har beboelse i populære turistbyers bykerne.
 • Biler larmer og sviner. Hvis man virkelig skal kunne nyde en historisk bymidte, skal trafikken minimeres og der skal oprettes zoner kun for fodgængere.

Fem grunde til at det er nemt at få en ZTL bøde

 • Du kører efter andre biler direkte ind i miljøzonen og ser derfor ikke skiltningen.
 • Italiens byer har ikke de samme regler for ZTL miljøzoner.
 • Bøderne udskrives og sendes automatisk til din hjemmeadresse via det oplyste kreditkort hos biludlejeren, som er forpligtet til at videregive informationer til politiet på forlangende.
 • Mange GPS navigationssystemer kender ikke til ZTL zoner.
 • Det er ikke nemt bare at vende bilen ved indgangen til en begrænset zone. Man må ofte ind og vende for at komme ud igen. Det giver per automatik en bøde.

Søg billig billleje i Italien


Miljøzoner Italien - vær meget opmærksom på ZTL miljøzoner (Zona Traffico Limitato) i italienske byer
Artikel: Miljøzoner Italien - vær meget opmærksom på ZTL miljøzoner (Zona Traffico Limitato) i italienske byer

Emner: , , ,

Send os feedback eller forslag om denne artikel

Send kommentar