Kørsel i Rom ved Colosseum - ikke længere muligt at køre af Via dei Fori Imperiali

Søndag den 4. august 2013 blev foreløbig sidste dag, hvor biler og scootere kunne køre langs murene ad Via dei Fori Imperiali ved det imponerende Colosseum amfiteater i Rom.

Roms nye borgmester Ignazio Marino har som ét af sine første tiltag i sit nye embede lukket for kørsel forbi Colosseum. Det blev fejret med street party lørdag aften den 3. august ved Colosseum, hvor omkring 100.000 indbyggere i Rom deltog.

Colosseum og Mussolini’s parade-strækning
Beslutningen om at lukke for trafik ved Colosseum er taget for at skåne det små 2000 år gamle bygningsværk og andre arkæologiske skatte i Monti området i Rom. Colosseum stod færdigt ca. 80 år efter Kristi fødsel som romernes største arena.

Vejen fik fornyet berømmelse med filmen Prinsessen Holder Fridag (originaltitel: Roman Holiday) med Audrey Hepburn og Gregory Peck fra 1953.

Oprindeligt var trafikken slet ikke så voldsom omkring Colosseum, men efter at Italiens fascistiske diktator Mussolini i 1920’erne anlagde den brede Via dei Fori Imperiali til brug for militærparader og anden festivitas blev megen trafik ledt tæt forbi Colosseum.

Via dei Fori Imperiali er én af de kendteste vejstrækninger i Rom og krævede i sin tid at flere tusinde af Roms fattigste beboere flyttede for at gøre plads til Il Duce’s prestigeprojekt, som dengang hed Via dell'Impero.

Colosseum i Rom - på cykel forbi Colosseum
Indtil december 2013 vil det stadig være muligt at færdes i bus eller taxi forbi Roms kendteste bygningsværk.

Herefter vil Via dei Fori Imperiali blive lukket for al motoriseret trafik ved Colosseum, og der vil blive anlagt en cykelsti.

Se kort over trafikomlægning i Rom ved Colosseum.

Langt den største del af Via dei Fori Imperiali vejen i Rom forbliver dog åben som normalt, idet kun den sydlige del fra Largo Corrado Ricci til Colosseum afspærres for motoriseret trafik.

Som det ses på kortet, vil trafik indtil videre stadig være muligt ad Via di San Gregorio, som også løber forbi Colosseum.

Se også: Guide til Rom.


Kørsel i Rom ved Colosseum - ikke længere muligt at køre af Via dei Fori Imperiali
Artikel: Kørsel i Rom ved Colosseum - ikke længere muligt at køre af Via dei Fori Imperiali

Emner: , , , , ,

Send os feedback eller forslag om denne artikel

Send kommentar